Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Sözlü Tarih Yöntemi Aşamaları Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Sözlü tarih, tarihi yazılı belgelere ek olarak yaşayan bireylerin belleğe dayalı anlatıları aracılığıyla yazma ve sıradan insanları, gündelik yaşamı ve öznelliği tarihin araştırma alanına dahil etme dürtüsüyle şekillenen ve ses kaydetme teknolojilerinin gelişmesiyle de desteklenen disiplinlerarası bir çalışma alanı ve araştırma yöntemidir. Araştırılmakta olan bir sosyal gerçekliğin oluşumunda yer almış insanlarla görüşmeye dayanır.

Sözlü Tarihin Amacı


Amaç var olan yazılı kaynakların yanında süreç içinde varlığıyla olaylara yön vermiş yada katkıda bulunmuş olanların ağzından sosyal bir olayın anlatımı yada anımsama yoluyla yaşanmışlığın tekrar yorumlanmasıdır.

Sözlü Tarihin Yöntemi


Sözlü tarih, ulusal ses/görüntü arşivi oluşturma ve kullanılabilirliğini artırmaya odaklı araştırma projeleri, eğitim atölyeleri, konferans, seminer, yayın vb faaliyetlere ağırlık verilerek yapılır.

Sözlü Tarih Aşamaları


Sözlü tarih üç aşamadan oluşur.

1 - Hazırlık Aşaması


Araştırılan gerçekliğin yada sorunsalın tanımlanması, kaynakların görüşmede sistematik olarak kişiler ulaşmada, sorulacak soruların tespitinde ve konuşmanın yönlendirilmesinde yarayışlı hale getirilmesi.

2 - Görüşmenin Yapılması ve Kaydedilmesi


Görüşülecek kişilerin kendilerini rahat ve güvende hissedebilecekleri bir yer seçilmelidir. Daha sonra bilgilerin tekrar kullanılabilir olması için ses veya video kamera ile kaydedilmesi gerekmektedir.

3 - Görüşmenin Metin Haline Dönüştürülmesi


Bir yaşamın ya da bir deneyimin kendi varlığı ile ilişkisinin yazılı hale dönüşmesidir.


Sözlü Tarih Yöntemi Aşamaları Resimleri

 • 4
  Tarih biliminin araştırma basamakları 2 ay önce

  Tarih biliminin araştırma basamakları

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Sözlü Tarih Yöntemi Aşamaları Sunumları

 • 6
  Önizleme: 2 ay önce

  Sözlü tarih nasıl yapılır aşamaları nelerdir slayt pptx

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  SÖZLÜ TARİH NASIL YAPILIR?DOÇ. DR. SERDAR ÖZTÜRK

  2. Sayfa
  Aşamalar1) Tasarım ve Öninceleme2) Öngörüşme3) Ana Görüşme4) Deşifre5) Ham materyalden sözlü tarihin inşası

  3. Sayfa
  1) Tasarım ve ÖnincelemeYazılı tarihin olduğu gibi sözlü tarihin de bir yöntemi vardır. Sözlü tarih, belli aşamalar izlenerek gerçekleştirilir. Bu aşamalardan ilkini Tasarım ve Ön İnceleme safhası oluşturur. Bu aşamada ilk kaynaklara ulaşılır, temalar oluşturulur ve kimlerle görüşüleceğine karar verilir. Bu safhada deneme görüşmeleri de yapılabilir. Bu görüşmelerden ve –varsa- yazılı kaynaklardan bulunacak malzemelerden elde edilen verilerden yararlanarak çeşitli temalar ya da sorular hazırlanabilir. Temalar veya sorular hazırlanırken konuyla ilgili başka yazılı veya görsel-işitsel belgelerden yararlanılabilir. Örneğin dönemin gazeteleri, kitapları, makaleleri, mektupları, heykelleri ve binaları gibi bu anlamda önemli materyallar arasında yer alır.Sözlü tarihin bu aşamasında görüşme yapılacak kişiye önceden telefonla, mektupla veya bizzat görüşmeci ziyaret edilerek ulaşılır. Bu noktada bu araştırmanın niçin yapıldığı, araştırmanın önemi gibi hususlar kişiye aktarılarak ikna edilmeye çalışılır. İlk görüşmede notlar almak ya da gerekirse kasete görüşmeyi almak yararlı olabilir.

  4. Sayfa
  2) ÖngörüşmeGörüşme yapılacak kişi hakkında bilgi toplamak gerekir. Varsa yazılı belgelerden görüşmeci hakkında bilgi toplamak için yararlanılır. Yazılı belgeler yoksa, onu tanıyan başkalarından yararlanılabilir veya yapılacak öngörüşmeyle kişi hakkında bilgi edinilir. Bu bilgiler, hazırlamayacağımız sorulara veya temalara yön verir.Soruların ya da temaların sınırlarının katı çizilmemesi gerekir. Çünkü görüşmenin seyrine göre yeni sorular/temalar da çıkabilir, ya da bazı soruların sorulmasına bile gerek kalmadan anlatıcı, anlatısında bazı soruları yanıtlayabilir. Bu olasılık her zaman göz önüne alınmalıdır. Ayrıca sorulara/temalara baştan hazırlanmak gerekir. Çünkü –biraz sonra işleyeceğimiz- Ana Görüşme sırasında yazıyla okumak yerine, soruları karşısındakinin gözüne bakarak sormak daha yararlıdır.Bu aşamada yapılması gereken bir başka şey, teyp, mikrofon, kamera gibi teknik donanımı baştan eksiksiz temin etmektir. Şarj, pil gibi problemleri baştan çözmek gerekir. Gerekirse Ana Görüşmeye başlamadan önce başka birisiyle pratik de yapılabilir.

  5. Sayfa
  3) Ana GörüşmeBu aşamada bazı küçük noktalar önemli sonuçlar doğurur. Öncelikle görüşmeci ve anlatıcı rahat edecek tarzda oturmaktadırlar. Kamera, görüşmecinin fazla dikkatini çekmeyecek yere konmalı ya da başka birisi fazla görünür olmayan konumda yerleşmelidir. Bu tür ayrımlar görüşmenin verimliliğini azaltabilir. Dikkati dağıtabilecek ortamlardan örneğin, gürültüden uzak durmak gerekir. Bunun için radyo ve televizyonu kapatmak ya da sesini azaltmak, akustik başka problemleri çözmek gerekir.Ana görüşmeye, görüşmeciyi rahat ettirecek sorularla başlamak yerindedir. Bu soruların görüşmeyle doğrudan ilgisinin olması gerekmez. Bu yanıtlar kamera alınıp anlatıcıya birkaç dakika dinletilerek anlatıcı rahatlatılmalıdır.

  6. Sayfa
  3) Ana GörüşmeSoruların sınırları belli olmalıdır. “Çocukluğunuzda sinemalar nasıldı?” diye sormak yerine örneğin “Sinema salonları hangi semtlerdeydi? İsmini hatırladığınız sinema salonlarını söyleyebilir misiniz? Sinema salonuna girdikten filmin bitişine kadar neler yaşardınız, anımsadıklarınızı bizimle paylaşabilir misiniz?” gibi sorular yanıtların da sınırlarını çizer.

  7. Sayfa
  3) Ana GörüşmeSorular kolay anlaşılır olmalıdır. Kısa, sohbet dilinde, samimi sorular sorulmalıdır. Sorular kısa olmasına karşın, yanıt “evet” ya da “hayır” tarzında kısa bitmeyecek tarzda inşa edilmelidir. Yani yanıt uzun, sorular kısa olmalıdır. Örneğin “o dönemde radyo yayınları mı dinliyordunuz?” sorusu “evet öyleydi” şeklinde yanıtlanabilir. Bunun yerine “o dönemde radyodan hangi tür programlar dinliyordunuz?” sorusunu yöneltmek yanıtın daha uzun olmasını sağlayacaktır. Üstelik bu örnekte olduğu gibi sorularda yönlendiricilikten kaçınmak gerekir. Sorularda seçenek konularak yönlendiricilikten kaçınılabilir. Daha önce Orwell’ın romanında yönlendirici olmayan sorulardan örnekler vermiştik. Bir başka örnek vermek gerekirse, “gençliğinizde izlediğiniz filmlerden hoşlanıyordunuz değil mi?” sorusu yönlendiricidir. Bunun yerine “gençliğinizde izlediğiniz filmlerden hoşlanıp hoşlanmadığınızı merak ediyorum” demek anlatıcıyı, ucu açık iki yönlü yanıta götürebilir.

  8. Sayfa
  3) Ana GörüşmeSözlü tarih görüşmesi ile röportaj ya da mülakat arasında farklar vardır. Sözlü tarih araştırmacısı, derlediği bilgilerle kapsamlı bir konuyu incelemektedir. Mülakatta ise böylesi uzun soluklu bir araştırma söz konusu değildir. Diğer fark görüşmelerin süresi ve soru-cevap tekniğidir. Sözlü tarih görüşmeleri birer ikişer saatlik dilimlerden oluşan bir dizi konuşmayı içerir. Kaynak kişi yaşlı olduğu için iki saati geçen söyleşinin ertelenmesi gerekir. Başka bir diziyle söyleşi devam ettirilmeli, kaynak yorulmamalıdır. Ayrıca anlatıcı, ikinci görüşmeye bazı anılarını, mekanları, olayları, kişileri hatırlayarak daha diri gelebilir.

  9. Sayfa
  3) Ana GörüşmeSözlü tarihte görüşmenin temel kuralı görüşmecinin kısa, öz ve anlaşılır soru sorması ve anlatıcıyı sabırla dinlemesidir. “Az sor, çok dinle” genel bir ilkedir. Dinlemek ve bir süre susmaya özen göstermek gerekir. Anlatım bu nedenle kesilmemeye çalışılmalıdır. Yaşlı insanların bellekleri çağrışımlı işler. Bir anı diğer anılarını anımsatır. Ancak anımsatmayı kolaylaştırıcı girişimlerde de bulunabilir. Örneğin televizyonun hangi dönemde köyüne geldiğini anımsamaz ise bilgiçlik taslamayacak bir tarzda “Belki yetmişler olabilir. Çünkü bildiğim kadarıyla 1968’de televizyon yayınları başlamıştı” gibi bir ifade, anlatıcıyı yönlendirme yerine hatırlamasına yönelik bir teşviktir. Şunu unutmamak gerekir: Yaşlı insanlar yürüyen bir kitap gibidir, onların sayfalarını bir seferde çevirmek mümkün değildir.

  10. Sayfa
  3) Ana GörüşmeGörüşmede bizim sesimizden daha çok onun sesi duyulmalıdır. Söyleşide bilgiçlik taslamak, kuramsal tezler ortaya atmak yanlıştır. Yukarıdaki örnekte, anlatıcının hatırlamasını kolaylaştırmak için kullanılan, televizyonun girişiyle ilgili ifade buna örnektir. “Belki yetmişler olabilir” sohbet diline uygun bir ifadedir, olasılıklı bir dil kullanılmıştır ve karşısındaki kişiyi konuşmaya davet eder, açık uçludur. İfadenin devamında kullanılan “bilebildiğim kadarıyla” sözü de karşımızdakiyle hiyerarşik olmayan iletişim içerisinde bulunduğumuzu gösterir. Bu ifade görüşmecinin bilgiçlik gösterimine girmemesini önler.

  11. Sayfa
  3) Ana GörüşmeSözlü tarih görüşmesinde anlatıcının, -varsa- fotoğraf, kaset, mektup, gazete gibi görsel-işitsel ve yazılı materyallerle anlatısını desteklemesi teşvik edilebilir. Hatta görüşmeci örneğin II. Dünya Savaşı ile ilgili kendisi yazılı-görsel-işitsel materyaller bularak anlatıcının benzer bir uygulama içerisine girmesinde etkin olabilir.

  12. Sayfa
  3) Ana görüşmeGörüşmenin özel konularla başlamaması yerindedir. Hassas meselelere girmek için anlatıcıyla-görüşmeci arasında sağlam bir ilişkinin kurulması gerekir. Sağlam bir ilişki ise sohbet canlandıkça kurulabilir.

  13. Sayfa
  3) Ana GörüşmeAnlatıcının öyküsü istemediğimiz hatlarda gidebilir. Yani anlatıcı bizim öğrenmek istediğimiz konulardan çok uzaklaşmış olabilir. Bu durumda anlatıcıyı hemen kesmemek gerekir. Konuşmayı tekrar istediğimiz yöne getirmek için nazik biçimde ve doğru zamanlamayla örneğin “gençliğinizde izlediğiniz filmlerden bahsediyorduk bununla ilgili anılarınızı dinlemek isterdim” gibi bir ifade kullanılabilir.

  14. Sayfa
  3) Ana GörüşmeGörüşme sırasında dikkat edilecek diğer noktalar şunlardır:Görüşmedeki sorular için yararlı ifadeler şunlar olabilir: “Buna ne yol açtı?” “Bundan söz eder misiniz?” “Bu olduğunda ne hissettiniz?”, “Şunu dinlemek isterdim”. Düzgün bir biçimde ifade edilemeyen sorular için telaşa kapılmamak gerekir. Sözlü kültür, yazılı kültür gibi herşeyin dilbilgisi kurallarına uyulmasını gerektirmez. Hatta görüşmecinin küçük hataları karşısındaki kişiyi de rahatlatır.Görüşme sırasında akla bir soru geldiği zaman anlatıcının konuşmasını kesmemek gerekir. Uygun bir yerde soru sorulabilir. Bu sorular not alınabilir.Anlatıcının olaylar sırasında tam konumunu bulmak gerekir. Olaya katılmış mı, olayı izlemiş mi ya da kendisine olay başkası tarafından mı anlatılmış?

  15. Sayfa
  3) Ana GörüşmeGörüşmeden önce konuyla ilgili yaptığınız araştırmalarla, anlatıcının anlatısı uyuşmaz ise öyküyü bölmeyin. En kötüsü “siz bunu yanlış hatırlıyorsunuz. Televizyon Türkiye’ye 1968’de girdi” gibi ifadeleri asla kullanmamak gerekir. Bunun yerine “bazıları diyor ki”, “Duyduğumuza göre” gibi alternatif ifadelerle mümkün olduğu kadar çok bilgi edinilebilir. Hangi öykünün doğru olduğu daha sonra değerlendirilebilir.Her ayrıntının kaydedilmesine çalışılmalıdır. Şayet bir konu hassassa kayıt üzerine amgargo konabilir, kayıt mühürlenebilir ve belli bir tarihten sonra açılabilir.Konu dışı sapmaları önlemek için gerektiğinde “şimdi şuna geri dönelim” “biraz önce şunu söylüyordunuz” gibi ifadeler kullanılabilir.

  16. Sayfa
  3) Ana GörüşmeBazı sözcükleri anlamadığımızda, ya da özel isimli bazı ifadeleri not alabilir ve görüşme sırasında veya sonrasında bunları anlatıcıya kontrol ettirebiliriz (Kyvig ve Marty, 2000: 72-73).Görüşmenin sonunda aşağıdaki bilgi kartını dolduracak soruları yöneltiniz Bu karıt kaset üzerine yapıştırınız.

  17. Sayfa
  Bilgi KartıGÖRÜŞME BİLGİ KARTIGörüşülen kişinin adı-soyadı: ……………………………………………..Cinsiyeti : …………………………………………………………..Doğum tarihi ve yeri : …………………………………………………………..Medeni durumu : …………………………………………………………..Mesleği : …………………………………………………………..Adresi : …………………………………………………………..Görüşmeyin yapan : …………………………………………………………..Görüşme tarihi : …………………………………………………………..Fiziki koşullar (ses kaseti, video kaset gibi) : …………………………………………..Kullanım durumu(araştırmaya açık, kapalı) : …………………………..

  18. Sayfa
  4) DeşifreDördüncü aşamayı Deşifre oluşturur. Görüşme, hangi amaçla yapılmışsa, görüşme sonrasında bu amaca uygun yol takip edilir. Eğer görüşme, bazı anıları sonraki kuşağa bırakmak için kayıt altına almaksa ya kişi bunu kaset halinde özel arşivinde korur ya da araştırmacılara tamamen açık bir kuruma bırakır. Görüşmeci özel arşivindeki kaseti diğer araştırmacılara açık da bırakabilir ya da belli tarihten sonra (örneğin anlatıcının ölümünden sonra) izin verebilir. Ancak sözlü tarihin gerçekten sözlü tarih olabilmesi için ham materyali işlemek gerekir. İşlemek, malzemeyi bir kitaba, makaleye, belgesele dönüştürmek demektir. Ham materyal aynı zamanda arşivlenecek bir nesne haline getirilir. Bunun anlamı, görüşmenin deşifre edilmesidir.

  19. Sayfa
  4) DeşifreDeşifre işlemi, en zor aşamalardan birisidir. Günümüzde bilgisayar teknolojisiyle bu işlem biraz daha kolaylaşmıştır. Görüşme deşifre edilirken duraksamalar, aksan, şive gibi unsurlar da dikkate alınmalı, malzeme olduğu haliyle yazıya geçirilmelidir. Deşifre sırasında “dizin” çıkarılması son derece yararlıdır. Dizin, şu kadar dakikada şu konular konuşuldu sorularının yanıtlarının kaset üzerine yapıştırılacak bir kağıtta belirtilmesinden oluşur.

  20. Sayfa
  4) DeşifreÖrneğin,Süre KonularKöken, aile, göç, anneanne, doğum…anne, baba, kardeşlerkardeşin ölümü, ilkokulokul hayatı, kitap sevgisi …………………………………………………gibi bir dizin, araştırmacılara büyük kolaylık sağlar, ayrıca kasetin ilgisiz bölümlerinin zarar görmemesi sağlanır. Bu dizinin bir bölümüne kayıt düşülebilir ve örneğin “18-25 dakikalar arası bölüm araştırmacının talebiyle araştırmacılara, araştırmacının ölümüne kadar kapalıdır” ifade konabilir.

  21. Sayfa
  5) Ham materyalin işlenmesiSözlü tarihin beşinci aşamasını ham materyalden sözlü tarih eserinin çıkartılması oluşturur. Sözlü tarih materyalinden bir belgesel, bir makale, bir bilimsel kitap hatta bir roman üretilebilir. Şayet belgesel yapılıyorsa, ses ve görüntü kalitesinin yüksek olması gerekir.Türkiye’de iletişim tarihine de hizmet eden belgesellerden birisi G.Ü. İletişim Fakültesi tarafından 2007’de üretilmiştir. Belgesel, Ankara Ulus’ta Rüzgarlı Sokak’ın tarihini anlatmaktadır. 1980’lere kadar Türk basınının kalbinin attığı Rüzgarlı Sokak’ın tarihi sözlü tarih görüşmeleriyle ortaya çıkarılmıştır. Belgeselde, dönemin gazetecileri, matbaacılar, mürettipler, Rüzgarlı Sokak’ta dönemi yaşayanlar gibi çok farklı kesimlerden insanlarla görüşülmüştür.

  22. Sayfa
  5) Ham materyalin işlenmesiBu belgesel, sözlü tarihin iletişim tarihinde belli bazı noktaların aydınlatılmasında ne derece etkin işlev görebileceğinin önemli bir örneğidir. Yazılı belgelerde ancak dönemin gazetelerine ve anılara sınırlı bilgiyle yansıyan Rüzgarlı Sokak’ın tarihinin sözlü tarih dışında ortaya çıkarılması mümkün değildir. Belgesel, “daha fazla tarih” yaklaşımıyla ilintili olsa da merkezde sözlü tarih olması dolayısıyla “alternatif tarih” yaklaşımına daha uygundur. Sözlü tarihin dışında yazılı ve görsel başka materyallerden de yararlanan belgeseli alternatif tarih yaklaşımıyla ortaya çıkarılmış bir eserdir diye düşünmek mümkündür.

  23. Sayfa
  5) Ham materyalin işlenmesiSözlü tarih materyalleriyle kitap, makale gibi eserler de üretilmektedir. Sözlü tarih görüşmelerini metne dönüştüren kişi, elindeki malzemeyi başka malzemelerle desteklemeli, karşılaştırmalı okuma yapmalıdır. Ham malzemeden sözlü tarih eseri üreten kişi bir tür yorumcudur, elindeki malzemeyi sanatkarca işlemekte, mantık hatalarını düzeltmekte, deyim yerindeyse kayda alınan seslerden görüntülerden geçmişi yeniden kurgulamaktadır.Sözlü tarih görüşmeleri radyo, tiyatro, film ve senaryo çalışmaların da kullanılabilir. Sözlü tarih, görüntü yerine ses kasetleri kullanılarak yapılmışsa radyo programlarında kendine yer bulabilir.

 • 3
  Önizleme: 2 ay önce

  Sözlü Tarih & Yerel Tarih Nedir ?

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  SÖZLÜ TARİH VE YEREL TARİH NEDİR? “Sözlü tarih insanlar etrafında kurulmuş bir tarih türüdür. Tarihin içine hayatı sokar, kapsamını genişletir. Kahramanlarını sadece liderler arasından değil çoğunluğu oluşturan ve o ana kadar bilinmeyen insanlar arasından da seçer. Tarihi topluluğun içine ve dışına taşır. Daha az ayrıcalıklı ve özellikle yaşlı olanların saygınlık ve özgüven hissi kazanmalarına yardımcı olur. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  2. Sayfa
  Toplumsal sınıflar ve nesiller arasında bağlantıyı, dolayısıyla anlayışı sağlar. Kısacası daha dolu insanlar yaratır. Aynı şekilde, sözlü tarih, insanı tarihin kabul edilmiş mitlerini ve tarih geleneğinin içinde yer alan baskın yargıları tartmak zorunda bırakır.” Paul THOMPSON

  3. Sayfa


  4. Sayfa
  Sözlü Tarih İle İlgili TanımlarAnlatıcının birinci el bilgilerden söylediği kanıtların kaydedilmesidir.(Baum)Temelde sözlü kaynaklardan oluşan yazılı tarihlerdir.(Welton ve Mallan)

  5. Sayfa
  Belirli bir konu etrafında, o konuyla ilgili kişilerle yapılan ve kaydedilen uzun söyleşiler sonucu ortaya çıkan bilgilerin belirli bir sistem içerisinde incelenmesidir. (Öztürkmen)Bir yandan araştırma yapan tarihçinin kullanabileceği bir yöntem, diğer yandan bu tür araştırmaların yarattığı bir tarih yazım biçimidir.(Somersan)

  6. Sayfa


  7. Sayfa
  Sözlü Tarihin KaynaklarıSözlü tarih, insanların geçmiş hayatlarıyla ilgilendiği için, her toplumsal yapıdan insan ve insanların geçmişi sözlü tarihe konu olabilir. (köylüler, şehirliler, kadınlar, erkekler,çiftçiler, balıkçılar, işçiler, askerler vb.)

  8. Sayfa
  Öğretim Yaklaşımı Olarak Sözlü Tarih ve Faydaları Öğrencilerin; Araştırma ve Soru sorma becerileri geliştirilebilir. Kronoloji anlayışının gelişmesine katkı sağlanabilir. Sosyal, kişilik ve Ortak çalışabilme becerileri gelişir. Mukayese edebilme becerilerini geliştirir. Gözlem, eleştirel düşünebilme, organizasyon becerileri gelişebilir.

  9. Sayfa
  Öğretim Yaklaşımı Olarak Sözlü Tarih ve FaydalarıKonsantrasyonunu artırır.Değişim ve süreklilik gibi kavramları öğrenmesine yardımcı olur.Mülakat sorusu hazırlama, verileri elde etme, analiz ve yorum yapma becerileri gelişir. Yaparak ve yaşayarak öğrenme imkanı bulurlar.Yeni bakış açıları kazanabilirler.

  10. Sayfa
  Öğretim Yaklaşımı Olarak Sözlü Tarih ve FaydalarıSözlü tarih Çalışmaları;Okul ile yaşam arasında köprü vazifesi görür.Dökümanlara dayalı, araştırmalar sonucu elde edilemeyen bilgiler elde edilebilir.

  11. Sayfa
  Sözlü Tarih Etkinliği Planlanırken Dikkat edilecek HususlarKazanımlara uygun olmalıdır.Öğrencilere kazandırılacak beceriler belirlenmelidir.Çalışmada yararlanılacak kişiler belirlenir. Öğrencilere; Mülakat sorularının nasıl hazırlanacağı, nasıl sorulacağıMülakat sırasında nelere dikkat edileceği,Elde edilen verilerin nasıl yorumlanacağı,Etkinlik sonucunda, nasıl rapor hazırlanacağı önceden öğretilir.

  12. Sayfa


  13. Sayfa
  Sözlü Tarih Etkinliği Planlanırken Dikkat Edilecek HususlarÇalışmayı yürütecek öğrenci grupları belirlenir.Sınıf dışında yapılacak çalışmalarda , ailelerin ve Milli Eğitim Müdürlüklerinden gerekli izinler alınır.Çalışma sonucunda davranış değişikliklerini görmek amacıyla, ne tür ölçme ve değerlendirme uygulanacağına karar verilir.Elde edilen sonuç ve deneyimlerin sınıfta nasıl paylaşılacağı planlanır.

  14. Sayfa
  Etkinlikte Aşağıdaki İşlem Basamakları Takip EdilebilirAraştırılan konuyla ilgili bilgi verecek kişilerin tespitiKişiyle temasa geçilmeden önce, ne tür bilgilere ulaşılmak istendiğine karar verilmelidir.Kişinin konuşkan ve öğrencilerle kaynaşabilecek bir kişi olmasına dikkat edilmelidir.

  15. Sayfa
  Etkinlikte Aşağıdaki İşlem Basamakları Takip EdilebilirGörüşmenin gerçekleştirilmesi sırasında;Kişinin bütün hayat hikayesini dinlemeye gerek yoktur.Görüşme, araştırılan konu üzerinde odaklanmalıdır.Konuşmacının ne yaşadığı, düşündüğü ve hissettiği ortaya konmalıdır.Kişiyi konuşturmak için, değişik yaklaşımlar kullanılabilir.(fotoğraf ve nesneler)

  16. Sayfa
  Etkinlikte Aşağıdaki İşlem Basamakları Takip EdilebilirKonuşmacıya sorulacak sorular,yazılı bir metin halinde hazırlanır.Soruların, derinlemesine bilgi elde edebilecek nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

  17. Sayfa
  Etkinlikte Aşağıdaki İşlem Basamakları Takip Edilebilir Görüşmede elde edilen verilerin değerlendirilmesi; Teybe kaydedilen bilgiler çözümlenerek, araştırma konusu ışığında kategorilere ayrılır. Anlatılan önemli olaylar ve temalar resmedilebilir.KAYNAK: MUSTAFA GENÇTÜRKERZURUM SUNUMU

  18. Sayfa
  TARİH VAKFI VE ÇALIŞMALARITarih Vakfı son onbir yıldır Sözlü Tarih ve Yerel Tarih alanında yürüttüğü nitelikli projeler, eğitim atölyeleri, sergiler, yayınlar ve konferanslar vb. çalışmalarla bu alana ilişkin önemli bir bilgi ve deneyim birikimi oluşturmuştur. Bunun yanı sıra yürüttüğü bu çalışmalarla Türkiye için yeni bir alan olan Sözlü Tarih ve Yerel Tarih alanına önemli katkılarda bulunmuştur.

  19. Sayfa
  Tarih Vakfı tarafından “Tarihe Bin Canlı Tanık” ve “Akdeniz Sesleri / İstanbul Semt Tarihleri” adlarında iki sözlü tarih projesi yürütülmüştür.http://www.tarihvakfi.org.tr/ayrinti.asp?StrId=2

  20. Sayfa
  Tarihe Bin Canlı Tanık, Tarih Vakfı tarafından gerçekleştirilen sözlü tarih projesidir. Tarihe Bin Canlı Tanık kapsamında, 70 yaş üzeri 1000 kişi ile sözlü tarih çalışması yapılmıştır.

  21. Sayfa
  Tarihe 1000 Canlı Tanık projesi ile, toplumun farklı kesimlerinden, kültürel gruplarından ve sektörlerinden belli sayıda kişinin anı ve tanıklıklarının yer alacağı ulusal bir sözlü tarih arşivinin oluşumu amaçlanmıştır.Proje kapsamında görüşme yapılan ana toplumsal gruplar şöyledir;

  22. Sayfa
  Meslekler: Profesyonel meslekler (doktorlar, avukatlar, vb.), tarımda çalışanlar, işçiler, evde çalışanlar, vb.Sektörler: Ulaşım, gıda, otomotiv, enerji, dayanıklı tüketim (beyaz eşya), tekstil, hizmet, iletişim, bilişim, inşaat, reklam, turizm, vb.Cemaatler ve Göçmen Gruplar : Cemaatler (Rum, Musevi, Ermeni, Süryani), Göçmen Gruplar (Balkan, Kafkas, Kırım, vb.)

  23. Sayfa
  Farklı Sosyal Hareketlerin Öncüleri : Kadın hareketi, çevre hareketi, işçi hareketi, sivil toplum hareketi, vb.Kaybolmakta Olan Yaratıcılık/Uzmanlık Alanlarının Son Temsilcileri : Yerel zanaat ustalarıSanat, Kültür, Bilim Alanlarının Öncüleri : Güzel sanatlar, mimari, çeşitli bilim dalları, vbhttp://tr.wikipedia.org/wiki/Tarihe_Bin_Canl%C4%B1_Tan%C4%B1k

  24. Sayfa


  25. Sayfa
  YEREL TARİH KONUSUNDA GÖRÜŞLERTarih Vakfı Projeler Koordinatörü Dr. Gürel Tüzün “Son yıllarda çalışmalar şehir tarihi ve yerel tarih alanında yoğunlaştı. Artan ilginin sebebi tarih yazımının geleneksel formlarında egemen olan yaklaşımdan duyulan hoşnutsuzluk. Buna bağlı olarak tarihin ulusal anlatımındaki tek biçimliliğinden sıyrılarak bölgesel ya da yerel çeşitliliğe yöneliş söz konusudur.”

  26. Sayfa
  Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU “Yerel tarih bizzat yaşanan tarihtir. Tarihçiler dışında edebiyatçılar, sosyolog ve antropologlar da bölgeleri araştırma yarışındalar. Her bir parçayı genel tarih içinde bir yere oturttuğunuzda o ülkenin hayat bilgisi, kültürel yapısı veya eğitim durumu netlik kazanır.”

  27. Sayfa
  Ülkemizde Yerel tarih araştırmalarına ilk dikkat çekenlerden biri olan değerli tarihçi Necdet SAKAOĞLU’nun ise tespiti şu şekildedir; "Şayet bizde yerel tarihlere popüler ve sözlü tarih ağırlıklı olarak yeni bir bakış getirilirse, zannediyorum ki, Anadolu’nun bugüne kadar yazılmayan tarihi pek çok yeni uçlar verecektir..

  28. Sayfa
  Yerel Tarih açısından yaşadığım şehir Kdz. Ereğli gayet zengin değerlere sahiptir. Benim aklıma ilk çırpıda gelen konular ve kişiler şunlar; Kdz. Ereğli Eğitiminde simge isim Nimet Hoca, Orhan Gazi döneminde Ereğli’ye kolonizatör derviş olarak gelen Seyyid Nasrullah Efendi, Kore Tugayı Komutanı Tahsin Yazıcı, Ülkemizin önemli ressamlarından Osman Zeki ORAL,

  29. Sayfa
  Romancılarımız arasında pek tanıdık bir isim olmayan Kdz. Ereğli doğumlu Fikret ARIT, Özellikle Kömür Madenleri ve madencilerin yaşam koşullarını hikâye ve romanlarında işleyen Ahmet Naim ÇILADIR. Bu örnekler tabi ki çoğaltılabilir. MAKALE: YEREL TARİHİMİZE SAHİP ÇIKALIM GÜRDAL ÖZÇAKIR http://haberzonguldak2.com/yazarlar/gurdalOzcakir/gurdalOzcakir02.htm

  30. Sayfa
  Kdz. Ereğli'de Eğitimcilerin Piri Ahmet Nimet Hoca (1854 - 1921) Rüştiye Başmuallimi

  31. Sayfa
  Kore Tugayı Komutanı Tahsin YAZICI

  32. Sayfa
  Ülkemizin önemli ressamlarından Osman Zeki ORAL

  33. Sayfa
  Ahmet Naim ÇILADIRZonguldak maden işçilerinin yaşamlarını öyküleştiren ilk yazardır.

  34. Sayfa
  SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM…GÜRDAL ÖZÇAKIRstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

Sözlü Tarih Yöntemi Aşamaları Videoları

 • 5
  2 ay önce

  4A Sınıfı Sözlü Tarih Çalışması

Sözlü Tarih Yöntemi Aşamaları Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Sözlü Tarih Yöntemi Aşamaları Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Tarih biliminin araştırma basamakları
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)